ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κωδικός θέσης: GR-EDUCATOR-025)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κωδικός θέσης: GR-EDUCATOR-025)

 

 

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

(Κωδικός θέσης: GREDUCATOR-025)

 

Τύπος σύμβασης:  Ορισμένου χρόνου – μερικής απασχόλησης (5 ημέρες – 4 ώρες/ημέρα)

Τομέας:  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Ημερομηνία υποβολής αίτησης:  30/09/2019

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την υλοποίηση ταχύρρυθμων μαθημάτων παροχή και παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πρόσφυγες.

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Οργάνωση και παράδοση μαθημάτων στους ωφελούμενους μαθητές
 • Αξιολόγηση των εργασιών και της προόδου των μαθητών
 • Προετοιμασία αίθουσας, εργασιών, ασκήσεων και εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταγραφή και διατήρηση βαθμολόγησης και παρουσιολόγιου με ακρίβεια
 • Διαχείριση της τάξης και πειθαρχίας
 • Ανάπτυξη πλάνου ελληνικών μαθημάτων σε συστοιχία με τους στόχους του προγράμματος
 • Δημιουργία μια ζωντανής ατμόσφαιρας διδασκαλίας

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής των ωφελούμενων.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση της Αραβικής, Κουρδικής ή/και Σοράνι γλώσσας για την ευκολότερη εκμάθηση στον πληθυσμό
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «GREDUCATOR-025» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 30/09/2019.

 

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Leave a Comment