ΑΞΙΕΣ

Πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή του από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων (Γένεσις 1: 26-27, Πράξεις των Αποστόλων 17: 26) και επιπλέον ότι ανέλαβε ο ίδιος την ανθρώπινη φύση γινόμενος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού (Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην 1: 14), προκειμένου να γευθεί τον θάνατο για το καλό όλων (Εβραίους 2:9). Συνεπώς οφείλουμε να αποδίδουμε σε κάθε άνθρωπο την τιμή και την αξιοπρέπεια που ο Θεός του έχει χαρίσει. Πιστεύουμε στη συμφιλίωση των λαών και στην ειρηνική συνύπαρξη όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως έθνους, φυλής και γλώσσας. Υποστηρίζουμε την κατάπαυση των πολέμων και δηλώνουμε την αφοσίωσή μας στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης. Καθώς ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε συνάνθρωπό μας που βρίσκεται σε ανάγκη, έχουμε την πεποίθηση ότι συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της αδικίας και την εδραίωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε άοκνα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ένδειας, καθώς και για την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε ανθρώπου, ιδιαίτερα των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες, οι χρόνια άρρωστοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οδηγός μας είναι τα λόγια του Χριστού, «Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε…σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα». (Κατά Ματθαίον 25:35-36, 40)