ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κωδικός θέσης: INTERPRETER EDU-013)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΜΗ-ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κωδικός θέσης: INTERPRETER EDU-013)

                                                                                                                                                         

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “HELLIOS 2”

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Τμήμα:  Πεδίου/Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Διερμηνέας αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής και με ακρίβεια μετάφρασης και επικοινωνίας μεταξύ ωφελούμενων ομιλούντων Αραβικής ή/και Κουρδικής ή/και Σοράνι γλώσσας με το προσωπικό της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ ΜΚΟ», προκειμένου ο οργανισμός να επιτύχει την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα που λειτουργούν.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης, σε γλώσσα, προφορική ή/και γραπτή, που κατανοεί ο κάθε ωφελούμενος, μεταξύ των ωφελούμενων και του απασχολούμενου προσωπικού, με σκοπό την κατανόηση από τους ωφελούμενους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των διαφορετικών τύπων υπηρεσιών που παρέχονται, την ικανοποίηση αιτημάτων τους και την κάλυψη των αναγκών τους.
 • Διερμηνεία μεταξύ των ωφελούμενων, της ομάδας έργου, άλλων αρχών που εμπλέκονται στο έργο της εκπαιδευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων.
 • Μετάφραση κειμένων και ανακοινώσεων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση της Αραβικής, Κουρδικής ή/και Σοράνι γλώσσας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή/και Ελληνικής.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την αραβική κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας της Μέσης Ανατολής
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «INTERPRETER EDU-013» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 17/03/2019.

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

 

Leave a Comment