ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κωδικός θέσης: ENG-TEACHER-018)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Κωδικός θέσης: ENG-TEACHER-018)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: έως 31/08/2019

Τμήμα:  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Δάσκαλος Αγγλικής γλώσσας αναλαμβάνει την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες, νέους και παιδιά (πρόσφυγες) των οποίων η πρώτη ή κύρια γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά. Ο/η εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει μια γκάμα εκπαιδευτικών βιβλίων και υλικών, ποικιλία οπτικοακουστικών βοηθημάτων, για την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο που έχουν διδαχθεί, και για να βελτιώσουν τις τέσσερις βασικές δεξιότητες της ακοής, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής. Μεγάλη έμφαση δίνεται στον διάλογο και παιχνίδι-ρόλων αλλά και πιο επίσημες ασκήσεις, γλωσσικά παιχνίδια ή και λογοτεχνία.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Οργάνωση και παράδοση μαθημάτων-διαλέξεων στους μαθητές/πρόσφυγες
 • Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μέσα στην τάξη και στις ασκήσεις που ανατίθενται
 • Προετοιμασία της αίθουσας και της διδαχθείσας ύλης, ασκήσεις σπιτιού & εκπαιδευτικά έντυπα
 • Καταγραφή και διατήρηση παρουσιολογίων και βαθμολογίας των μαθητών με ακρίβεια
 • Διαχείριση της τάξης
 • Ανάπτυξη σχεδίου Αγγλικών μαθημάτων σε αντιστοιχία με τους στόχους του προγράμματος
 • Διατήρηση της πειθαρχίας εντός της τάξης
 • Δημιουργία μιας ζωντανής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση της Αραβικής, Κουρδικής ή/και Σοράνι γλώσσας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή/και Ελληνικής.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την αραβική κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας της Μέσης Ανατολής
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «ENGTEACHER-018» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 11/06/2019.

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Leave a Comment