ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ  (Κωδ. θέσης: INTERPRETER-010)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ  (Κωδ. θέσης: INTERPRETER-010)

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ  (Κωδ. θέσης: INTERPRETER-010)

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: 30/06/2019

Τμήμα:  Πεδίου/Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 00

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Διερμηνέας αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής και με ακρίβεια μετάφρασης και επικοινωνίας μεταξύ ωφελούμενων ομιλούντων Αραβικής ή/και Κουρδικής γλώσσας με το προσωπικό της «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ ΜΚΟ», προκειμένου ο οργανισμός να επιτύχει την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων των προγραμμάτων που λειτουργούν.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης, σε γλώσσα, προφορική ή/και γραπτή, που κατανοεί ο κάθε ωφελούμενος, μεταξύ των ωφελούμενων της δομής και του απασχολούμενου προσωπικού, με σκοπό την κατανόηση από τους ωφελούμενους των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των διαφορετικών τύπων υπηρεσιών που παρέχονται, την ικανοποίηση αιτημάτων τους και την κάλυψη των αναγκών τους.
 • Διερμηνεία μεταξύ των ωφελούμενων, της ομάδας έργου, των αρχών που σχετίζονται με την παροχή ασυλίας, άλλων αρχών που εμπλέκονται στο έργο της στήριξης των ωφελούμενων.
 • Μετάφραση κειμένων και ανακοινώσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση της Αραβικής, Κουρδικής ή/και Σοράνι γλώσσας. Καλή γνώση της Αγγλικής ή/και Ελληνικής.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την αραβική κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας της Μέσης Ανατολής
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «INTERPRETER-010» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 06/01/2019.

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Leave a Comment