ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. ∆/νση: Θεσσαλονίκης 82 Τ.Κ.: 60134 ...