ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (Κωδικός θέσης: COMPUTER-EDU-11/2020)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (Κωδικός θέσης: COMPUTER-EDU-11/2020)

                                                                                                       

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

(Κωδικός θέσης: COMPUTEREDU-11/2020)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης: έως 31/12/2020

Τμήμα:  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων:  30/06/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο/η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής αναλαμβάνει την εκμάθηση της Πληροφορικής σε ενήλικες, νέους και παιδιά (ντόπιους, αλλοδαπούς και πρόσφυγες) των οποίων η πρώτη ή κύρια γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά. Ο/η εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει μια γκάμα εκπαιδευτικών μεθόδων, ποικιλία οπτικοακουστικών βοηθημάτων, για την ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να εξοικειωθούν στην χρήση και τον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων/εφαρμογών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Οργάνωση και παράδοση μαθημάτων-διαλέξεων στους μαθητές
 • Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μέσα στην τάξη και στις ασκήσεις που ανατίθενται
 • Προετοιμασία της αίθουσας και της διδαχθείσας ύλης
 • Καταγραφή και διατήρηση παρουσιολογίων και βαθμολογίας των μαθητών με ακρίβεια
 • Διαχείριση και πειθαρχία εντός της τάξης
 • Ανάπτυξη σχεδίου μαθημάτων πληροφορικής σε αντιστοιχία με τους στόχους του προγράμματος
 • Δημιουργία μιας ζωντανής ατμόσφαιρας μέσα στην τάξη

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εκπαίδευση, σπουδές ή και επιμόρφωση (πτυχίο-πιστοποίηση) στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο.
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες διαπολιτισμικές γνώσεις σχετικά με την αραβική κουλτούρα, έθιμα και τρόπο ζωής.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας της Μέσης Ανατολής
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «COMPUTEREDU-11/2020» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30/06/2020.

Λόγω του κατεπείγοντος της θέσης, η «Περιχώρησις» έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πρόσληψη υποψηφίου που ταιριάζει στο απαιτούμενο προφίλ πριν από το πέρας της ανωτέρω διορίας.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, IOM, UNICEF κλπ).

Por lo general, también debes recordar que existe una gran variedad de medicamentos para tratar cualquier tipo de enfermedad. ¿Dónde puede encontrar información correcta sobre farmacias legales en línea y levitra? Pero, ¿esta oportunidad es realmente una buena idea para ti?
Encontremos respuestas a varias preguntas sobre el tema. Nuestro artículo también analiza cuestiones básicas relacionadas con varias formas en que puede elegir una mejor opción de tratamiento. ¿Cómo puede leer información clara, precisa y honesta sobre este tema? ¿Cómo puede obtener información detallada sobre farmacias en línea seguras y levitra? Hay varias preguntas interesantes.
Los funcionarios estatales declararon que las farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Si desea comprar medicamentos en línea, hágalo en farmacias autorizadas. Los servicios en línea proporcionan productos médicos de fabricantes galardonados y los precios más bajos para una gran variedad de productos. Se pueden encontrar más detalles sobre el problema y sobre levitra en el sitio web del regulador local. En el futuro puede ser interesante hablar de esto.

ver
Riesgos ocultos de los medicamentos para la educación vendidos en línea: cialis generico
Por supuesto, hay muchas cosas en las que debe pensar acerca de los problemas de salud importantes. Casi una cuarta parte de los estadounidenses que utilizan Internet han comprado medicamentos en farmacias en línea. Hoy en día, puede obtener un remedio recetado en su farmacia local o realizar un pedido en un servicio de Internet de buena reputación. Los proveedores de servicios de salud y los consumidores deben saber que los medicamentos son genuinos. El beneficio más significativo de los medicamentos genéricos es, por supuesto, mejores precios. En realidad, alrededor del 80% de los medicamentos recetados que se venden son genéricos. Un remedio genérico es un medicamento definido como un producto medicinal que es bioequivalente a un medicamento de marca en forma de dosificación y características de rendimiento. Los medicamentos genéricos se utilizan para tratar una amplia variedad de tipos de enfermedades. Además, los medicamentos genéricos se consideran eficaces en general. Básicamente, se puede confiar en que los medicamentos genéricos tienen la misma calidad que los remedios originales, pero a un precio asequible. Este artículo le proporciona información importante sobre los beneficios de los remedios y cómo se evalúa su seguridad.

Descubre más aquí
{untos problemáticos en los medicamentos recetados directamente al consumidor en línea: viagra generico
Puede que no sea una sorpresa que no recibir suficiente atención sobre la salud pueda aumentar su riesgo de sufrir incontables problemas de salud. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten comprar sus artículos favoritos en una gran cantidad de sitios de compras en línea disponibles en la Web. Los consumidores también pueden realizar pedidos en todo el mundo con unos pocos clics del mouse. No se puede dudar de que los remedios en línea suelen ser menos costosos que los que ofrece una farmacia tradicional. Uno de cada cuatro estadounidenses ha investigado sobre medicamentos recetados en línea y muchos tienen una conexión regular con el mercado de medicamentos recetados. Ofrecen accesibilidad a personas con movilidad reducida y pacientes en áreas remotas. Los pacientes creen que los medicamentos que reciben de las farmacias por Internet son comparables a los que se venden en las farmacias “tradicionales”. Hay muchos peligros a considerar al comprar sus remedios recetados en línea. En cualquier caso, el futuro de la industria parece muy brillante. ¿Qué aspectos básicos sobre el mejor precio de Viagra deben conocer los consumidores? Seguramente también hay otras cuestiones sustanciales.
Conozca más sobre el asunto. ¿Cómo pueden las personas obtener información y recursos fiables sobre viagra generico? También puede resultar interesante hablar más sobre el tema.
|A continuación se presentan algunos puntos clave sobre el asunto. Nuestro artículo también analiza problemas más sutiles relacionados con algunas formas de elegir un mejor lugar para comprar medicamentos en línea. Hablemos sobre cómo puede asegurarse de que los medicamentos que obtiene a través de una farmacia de pedidos por correo sean seguros. ¿Dónde los consumidores pueden obtener información y recursos confiables sobre viagra generico? Todos podemos encontrar más información sobre el tema de muchas fuentes, como Internet, las redes sociales, incluso la familia.
Estas farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Los medicamentos son esenciales para las patentes y, a veces, puede haber medicamentos que salvan vidas y que deben tomarse a una hora programada. Actualmente, elegir el mejor medicamento puede ser un desafío sin experiencia. Pero, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico.
Hay muchas opciones que tiene cuando solicita medicamentos y vitaminas en línea. En cambio, también hay varios genéricos. Lo primero de esto es que estos medicamentos son equivalentes a los de la marca original, pero normalmente son mucho más baratos. Por eso es tan importante recibir un tratamiento de un médico certificado por la junta. Por supuesto, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico. Vamos a dar respuesta a cualquiera de tus dudas de forma sencilla. Si este es el caso, puede encontrar que esta es una de las opciones más asequibles disponibles. Medicamentos como este, sin duda, van a cambiar tu vida. Siga siempre las instrucciones de su médico sobre la reducción de la dosis de Viagra. En la actualidad, existen diferentes opciones para los hombres que padecen disfunción eréctil.
|Elegir la mejor opción de tratamiento para una enfermedad peculiar puede resultar realmente confuso considerando las ventajas y desventajas de las metodologías de tratamiento existentes.
Generalmente, cuando las personas piensan en medicamentos, piensan en los efectos no deseados del medicamento. Aunque no es tan fácil de explicar, algunas personas obtienen medicamentos en línea sin receta. Para la mayoría de los hombres que tienen problemas para mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales, los medicamentos orales a veces pueden causar efectos secundarios peligrosos. Ciertos medicamentos no son adecuados para personas con ciertas afecciones y, entre tanto, solo se puede usar un remedio si se tiene especial cuidado. Principalmente, si nota algún problema, asegúrese de comunicárselo a su profesional de la salud calificado. Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta. En conclusión, póngase en contacto con su salud y manténgase saludable de por vida. Además, estos asuntos son una parte importante del equilibrio de la salud. La farmacia en línea es una manera perfecta de encontrar un médico calificado en su área que trate tales condiciones de salud.}
recurso
Si considera el asunto, es mucho más probable que se le ocurra un plan que funcione bien para usted. Comprar online es rápido y sencillo. ¿Cómo puede leer información precisa y honesta sobre este tema? Este artículo cubre todo, desde los conceptos básicos de las compras en línea hasta cómo encontrar y comprar viagra generico en farmacias de Internet bien pensadas.
Dediquemos un poco de atención a este asunto. Las farmacias en línea almacenan todos los medicamentos recetados además de los artículos de la tienda principal. Muchas farmacias en Internet también venden otros artículos relacionados con la salud como alimentos saludables, bebidas nutritivas, productos de belleza, bloqueadores solares, vitaminas y suplementos. ¿Puede comprar viagra generico si está tomando otros remedios al mismo tiempo?

Leave a Comment