ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδ. θέσης: AC/016)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδ. θέσης: AC/016)

                                                                                                                            

 

 

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης:  30/06/2019

Τομέας:  Διοικητικό/Λογιστήριο

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: καταχώρηση και αρχειοθέτηση εξόδων, παρακολούθηση και συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και ταμείου μετρητών, παρακολούθηση υπολοίπων προμηθευτών κ.α.
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας.
 • Παρακολούθηση φορολογικών θεμάτων.
 • Υποστήριξη των εξωτερικών εργασιών του λογιστηρίου σε δημόσιες υπηρεσίες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικών ή άλλου σχετιζόμενου κλάδου.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου λογιστηρίου.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MSOffice (Outlook, Excel, Word).
 • Πολύ καλός χειρισμός λογιστικού λογισμικού ERP (κατά προτίμηση το πρόγραμμα Entersoft).
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «AC/016» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20.05.2019.

Type of contract:  Fixed-term

Duration of contract:  30/06/2019

Department:  Administration/Finance

Location of work:  Katerini, Pieria, 601 34

 

 

Leave a Comment