ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδ. θέσης: BOOKKEEPING-ACCOUNTING-CLERK-033)

Home / jobs / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ (Κωδ. θέσης: BOOKKEEPING-ACCOUNTING-CLERK-033)

                                                                                                                      

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  

(Κωδ. θέσης: BOOKKEEPINGACCOUNTINGCLERK-033)

 

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

Διάρκεια σύμβασης:  31/12/2019 (με προοπτική ανανέωσης)

Τομέας:  Διοικητικό/Λογιστήριο

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 34

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας: καταχώρηση και αρχειοθέτηση εξόδων, παρακολούθηση και συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και ταμείου μετρητών, παρακολούθηση υπολοίπων προμηθευτών κ.α.
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας.
 • Παρακολούθηση φορολογικών θεμάτων.
 • Υποστήριξη των εξωτερικών εργασιών του λογιστηρίου σε δημόσιες υπηρεσίες.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής ή Οικονομικών ή άλλου σχετιζόμενου κλάδου.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου λογιστηρίου.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word).
 • Πολύ καλός χειρισμός λογιστικού λογισμικού ERP (κατά προτίμηση το πρόγραμμα Entersoft).
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo  βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «BOOKKEEPINGACCOUNTINGCLERK-033» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 22.10.2019.

 

                                                                                                                                                                                               

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

 

Leave a Comment