ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Home / jobs / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

                                                                                                                                                                                                              

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ»

Η ΠΕΡΙΧΩΡΗΣΙΣ είναι ένα Σωματείο Ανθρωπιστικού και μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Οι θεμελιώδεις αρχές που διαπνέουν το σωματείο είναι η φιλανθρωπία και ο κοινωνικός και θρησκευτικός ανθρωπισμός βασισμένος στα χριστιανικά ιδεώδη, όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αποστολή της Περιχώρησις είναι η ανακούφιση των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη φυλή και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το όραμα της Περιχώρησις είναι να ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ κάθε εμπερίστατο συνάνθρωπό μας, γηγενή και ξένο, στο ΠΝΕΥΜΑ της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, παρέχοντας προστασία, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νομική αρωγή, κοινωνική ενσωμάτωση και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τύπος σύμβασης:  Εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – μερικής απασχόλησης (4ωρη)

Διάρκεια σύμβασης: 31/12/2019

Πρόγραμμα:  Εκμάθησης Ραπτικής σε Πρόσφυγες- WWDP

Τόπος εργασίας:  Κατερίνη, Πιερία, 601 00

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

 • Εκμάθηση ραπτικής σε άτομα με λίγες ή και καθόλου γνώσεις & εμπειρία.
 • Ορθή και συνετή χρήση εξοπλισμού και υλικών προγράμματος.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος εκμάθησης ραπτικής.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Φαντασία, δημιουργικότητα, πάθος, εμπειρία στη δημιουργία εμπορικών προϊόντων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ηγεσίας της ομάδας ωφελούμενων/σπουδαστών στο πρόγραμμα εκμάθησης ραπτικής.
 • Γνώσεις μεταποίησης-επιδιόρθωσης ρούχων.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας στα πλαίσια συνεννόησης με τους ωφελούμενους
 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@perichoresis.ngo βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά, με την ένδειξη «ΡΑΠΤΙΚΗ-023» στο θέμα της αλληλογραφίας. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 20.08.2018

 

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα λάβουν γνώση και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της «Περιχώρησις ΜΚΟ», καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

Leave a Comment